Spoločenská zodpovednosť

Delia bude najneskôr od roku 2020 používať výhradne vajcia pochádzajúce z bezklietkových chovov. Tento záväzok sa týka celých vajec, tekutých ako aj sušených vajec, a prísadových vajec vo výrobkoch vlastných značiek, pričom sa vzťahuje na všetky vlastné ako aj licencované prevádzky. O napĺňaní tohto záväzku bude Delia pravidelne informovať vo svojich výročných správach a bude v tejto oblasti otvorená nezávislým externým auditom.