Hodnoty

AKÉ SÚ NAŠE HODNOTY

Naše firemné hodnoty definujú spoločnosť Delia a sú jej pevným a silným základom. Ich zdieľanie je nevyhnutnou podmienkou pre rast a prosperitu spoločnosti.

Delia, to je : dôvera, otvorenosť, transparentnosť, solidarita a radosť.

delia big logo